Política de Privacitat Gestió d’entitats

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), SOFTOVI, SL informa els usuaris de l’aplicació GESTIÓ D’ENTITATS (d’ara endavant, l’Aplicació), sobre el tractament de les dades personals, que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei. 

 1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

SOFTOVI, SL, amb CIF B02642809, adreça Sant Joan Baptista, 56-58 Baixos 2, Igualada (Barcelona) i email de contacte admin@gestioentitats.cat , és l’entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels clients de l’Aplicació (d’ara endavant , el/els Usuari/s). Serà Responsable del tractament de les dades que siguin necessàries per realitzar les gestions administratives, fiscals, comptables necessàries per a l’empresa en virtut de la legislació vigent i la gestió i millora de l’aplicació, així com si es disposa del consentiment fer enviaments de comunicacions comercials .

Pel que fa a les dades dels Usuaris continguts dins de l’Aplicació, aquesta serà Encarregat de tractament per què presta el servei de gestió de la plataforma de gestió de l’associació i realitzar els enviaments dels formularis de petició d’alta, modificació i/o enviaments d’emails recordatoris de pagament, el carnet o informatius, gestionar esdeveniments o extreure informes o llistats. Entre les dues parts, hi ha el contracte d’encarregat de tractament regulat en els termes i les condicions.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES. 

2.1 Les dades per procedir al registre, accés i ús posterior de l’Aplicació

L’ Usuari haurà de facilitar, de manera voluntària, les dades de caràcter personal: 

 • dades bàsiques (nom i cognoms, raó social, adreça, DNI/NIF, telèfon, email)
 • dades financeres (compte IBAN per a poder girar els rebuts, en cas d’activació del pla de servei)

Si decidiu registrar-vos amb el vostre compte de Google, les vostres dades es podran recuperar des del prestador indicat. En fer clic a “Iniciar sessió amb Google”, accepta que aquests darrers ens comuniquin les dades necessàries per registrar-se. 

2.2 Finalitats i tractament de les dades

Totes les dades personals seran incorporades en suports automatitzats titularitat de SOFTOVI, SL comptant amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell òptim de seguretat La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i, si escau, eliminació, de les dades proporcionades pels Usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de:

 • garantir el funcionament correcte de l’Aplicació, 
 • mantenir la relació de prestació de serveis amb l’Usuari
 • per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei
 • fer informes anonimitzats amb la informació de l’Usuari
 • Si l’Usuari així ho ha consentit, les dades personals facilitades per l’Usuari – especialment, el correu electrònic – podran utilitzar-se també per remetre butlletins (newsletter ) , així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de l’Aplicació. 

2.3 Informació sobre l’accés a recursos o funcions del dispositiu

Per accedir a certes funcionalitats de l’Aplicació, se us pot sol·licitar el vostre permís per accedir a determinades funcions: Posar la imatge de l’associat al vostre perfil. Si voleu pujar una fotografia, l’Aplicació us demanarà el vostre permís per accedir a la càmera i a la galeria d’imatges.

Sempre podeu revocar el permís des dels paràmetres del dispositiu. 

 1. LEGITIMACIÓ. 

El tractament de les dades de l’Usuari, es realitza en base al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’Usuari, posat a la seva disposició mitjançant aquesta política de privadesa, que haurà d’acceptar a través d’una clara acció afirmativa, marcant la casella corresponent. En cas que l’Usuari no faciliti a SOFTOVI, SL les seves dades, o ho faci de forma errònia o incompleta, no serà possible fer ús de l’Aplicació. Aquesta base jurídica legitima el tractament de les dades. Prèviament a la sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de l’Aplicació, es posaran a disposició de l’usuari els termes i les condicions que regeixen aquesta Aplicació.  

 1. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS. 

Les dades personals proporcionades per l’Usuari es conservaran als sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l’Aplicació, i sempre que no sol·licite la supressió. Per tal de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys. 

 1. DESTINATARIS. 

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a SOFTOVI, SL, excepte per obligació legal o, en qualsevol cas, amb la sol·licitud prèvia del consentiment de l’Usuari. D’altra banda, SOFTOVI, SL podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l’Usuari, a tercers proveïdors de serveis, amb què hagi subscrit acords d’encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per prestar un servei a favor i per compte del Responsable. 

 1. RETENCIÓ DE DADES. 

SOFTOVI, SL informa a l’Usuari que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals, 

 1. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ. 

El Responsable del Tractament adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos. Si bé el Responsable, realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però, no es responsabilitza de la pèrdua o esborrat accidental de les dades per part dels Usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat (backup) , no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades pel Responsable del Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’Usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’Usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Responsable. 

 1. DRETS DELS USUARIS. 

SOFTOVI, SL informa a l’Usuari que té a la vostra disposició els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podreu exercir mitjançant petició adreçada al correu electrònic: admin@gestioentitats.cat . Així mateix, l’usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, ia interposar reclamacions de drets davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). 

 1. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA. 

En aplicació de la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), SOFTOVI, SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En el cas d’Usuaris amb què hi hagi una relació contractual, jurídica o de serveis prèvia, el Responsable del Tractament, sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Responsable que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb l’Usuari. En cas que l’Usuari vulgui donar-se de baixa a l’hora de rebre les comunicacions esmentades, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per e-mail al correu electrònic:admin@gestioentitats.cat